Εργασίες - Δημοσιεύσεις


 • Χατζιδάκης Ι., Βαρβαρέσος Στ., Θανασάς Ε., Λαμπάρα Ε., Φινοκαλιώτης Ε., Κατσαφούρος Κ.: Συγχορήγηση κλοζαπίνης και λοιπών ατύπων αντιψυχωτικών ως θεραπεία της ανθεκτικής σχιζοφρένειας.  Προφορική ανακοίνωση (ΠΑ72) στο 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 5-8 Μαΐου 2011, Αθήνα.
 • Χατζιδάκης Ι., Βαρβαρέσος Στ., Θανασάς Ε., Λαμπάρα Ε., Φινοκαλιώτης Ε., Κατσαφούρος Κ.: Συνδυασμοί χορήγησης δεύτερης γενιάς αντιψυχωτικών πλην κλοζαπίνης ως θεραπεία της ανθεκτικής σχιζοφρένειας.  Προφορική ανακοίνωση (ΠΑ73) στο 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 5-8 Μαΐου 2011, Αθήνα.
 • Βαρβαρέσος Στ., Χατζιδάκης Ι., Θανασάς Ε., Λαμπάρα Ε., Φινοκαλιώτης Ε., Κατσαφούρος Κ.: Σχιζοφρένεια και αντίληψη του πόνου.  Προφορική ανακοίνωση (ΠΑ71) στο 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 5-8 Μαΐου 2011, Αθήνα.
 • Λάσκος Ε., Κοσμά Αικ., Χατζιδάκης Ι., Μπέκα Α., Κραβαριώτου Δ., Νικολοπούλου Α., Κοντομίχος Α.: Αναδρομική μελέτη διερεύνησης των επιπέδων σιδήρου σε ψυχιατρικούς ασθενείς.Αναρτημένη ανακοίνωση (ΑΑ249) στο 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 5-8 Μαΐου 2011, Αθήνα.
 • Θανασάς Ε., Χατζιδάκης Ι., Λαμπάρα Ε., Φινοκαλιώτης Ε., Ρήγα Α., Κατσαφούρος Κ.: Μουσκαρινικοί υποδοχείς και γνωσιακή έκπτωση στην σχιζοφρένεια.  Τετράδια Ψυχιατρικής, 2010 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος; Νο 112: 114-123.
 • Πάνου Χ., Μπριστιάνου Μ., Χατζιδάκης Ι., Σκαρμούτσος Ι., Αστρέχα Δ., Σκαρμούτσος Α., Τσιλιγκρού Β.: Λοίμωξη ουροποιητικού συστήματος ασθενών με ή χωρίς σακχαρώδη διαβήτη: σύγκριση στην απομόνωση μικροβίων και αντοχής στα αντιβιοτικά.  Ελεύθερη ανακοίνωση (αρ. 15) στο 20ό Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, 23-27 Οκτωβρίου 2010, Λεμεσός Κύπρου.
 • Πάνου Χ., Μπριστιάνου Μ., Χατζιδάκης Ι., Σκαρμούτσος Ι., Αστρέχα Δ., Σκαρμούτσος Α., Παληογιάννη Ε., Τσιλιγκρού Β.: Συσχέτιση του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και των άλλων παραγόντων κινδύνου σε ασθενείς με στυτική δυσλειτουργία.  Ελεύθερη ανακοίνωση (αρ. 100) στο 20ό Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, 23-27 Οκτωβρίου 2010, Λεμεσός Κύπρου.
 • Μπριστιάνου Μ., Πάνου Χ., Χατζιδάκης Ι., Μαρινάκης Θ., Καψάλη Ι., Αστρέχα Δ., Καλοπήτα Σ., Καλοβούλου Λ., Σοφός Α.-Γ., Τσιλιγκρού Β.: Υπόχρωμη μικροκυτταρική αναιμία σε νοσηλευόμενους ασθενείς.  Αναρτημένη ανακοίνωση (ΑΑ007) στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας, 13-16 Οκτωβρίου 2010, Αθήνα.
 • Πάνου Χ., Μπριστιάνου Μ., Χατζιδάκης Ι., Κατωπόδη Ε., Καψάλη Ι., Μαρινάκης Θ., Σοφατζής Ι., Αστρέχα Δ., Μπουντή Ε., Τσιλιγκρού Β.: Οξεία νεφρική ανεπάρκεια και ηλικιωμένοι ασθενείς.  Αναρτημένη ανακοίνωση (ΑΑ007) στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας, 13-16 Οκτωβρίου 2010, Αθήνα.
 • Θανασάς Ε., Χατζιδάκης Ι., Λαμπάρα Ε., Φινοκαλιώτης Ε., Κατσαφούρος Κ.: Ενέσιμα αντιψυχωτικά μακράς δράσης και πολυφαρμακία.  Τετράδια Ψυχιατρικής, 2010 Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος; Νο 111: 74-78.
 • Χατζιδάκης Ι., Θανασάς Ε., Λαμπάρα Ε., Φινοκαλιώτης Ε., Κατσαφούρος Κ.: Ενέσιμα αντιψυχωτικά μακράς δράσης-Ψυχοφαρμακολογία.  2ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, 4-6 Ιουνίου 2010, Κυλλήνη Ηλείας.
 • Χατζιδάκης Ι., Θανασάς Ε., Λαμπάρα Ε., Φινοκαλιώτης Ε., Κατσαφούρος Κ.: Ενέσιμα αντιψυχωτικά μακράς δράσης και συμμόρφωση των ψυχικά πασχόντων.  2οΠανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, 4-6 Ιουνίου 2010, Κυλλήνη Ηλείας.
 • Θανασάς Ε., Χατζιδάκης Ι., Λαμπάρα Ε., Φινοκαλιώτης Ε., Κατσαφούρος Κ.: Μουσκαρινικοί υποδοχείς και γνωσιακή έκπτωση στην σχιζοφρένεια.  2ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, 4-6 Ιουνίου 2010, Κυλλήνη Ηλείας.
 • Θανασάς Ε., Χατζιδάκης Ι., Λαμπάρα Ε., Φινοκαλιώτης Ε., Κατσαφούρος Κ.: Ενέσιμα αντιψυχωτικά μακράς δράσης και πολυφαρμακία.  1ος Έπαινος αναρτημένων ανακοινώσεων, 2ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, 4-6 Ιουνίου 2010, Κυλλήνη Ηλείας.
 • Maltezou M., Drakatos K., Chatzidakis I., Cheilakos G., Politou K.: Occupational exposure to manganese and neurological sequelae: a case report.  Poster (P2737) at the14th Congress of the European Federation of Neurological Societies (EFNS), September 25-28, Geneva, Switzerland.  European Journal of Neurology 2010; 17 (suppl. 3): 615.
 • Μπριστιάνου Μ., Πάνου Χ., Χατζιδάκης Ι., Καψάλη Ι., Μαρινάκης Θ., Νικολόπουλος Β., Καραΐσκος Γ., Αστρέχα Δ., Λιασκώνη Κ., Κατωπόδη Ε.: Υπερήλικες διαβητικοί και μη ασθενείς και αντιϋπερτασική αγωγή.  10ο Συνέδριο Προληπτικής Ιατρικής, 18-20 Φεβρουαρίου 2010, Αθήνα.
 • Μπριστιάνου Μ., Πάνου Χ., Χατζιδάκης Ι., Καλοπήτα Σ., Καψάλη Ι., Μαρινάκης Θ., Καραΐσκος Γ., Νικολόπουλος Β., Αστρέχα Δ., Τσιλιγκρού Β.: Ηλεκτρολυτικές διαταραχές και διαβητικοί ασθενείς τρίτης ηλικίας.  10ο Συνέδριο Προληπτικής Ιατρικής, 18-20 Φεβρουαρίου 2010, Αθήνα.
 • Χατζιδάκης Ι., Χειλάκος Γρ., Καρακάσης Π., Κωστάρας Π., Μαλτέζου Μ.: Επαγγελματική έκθεση στο μαγγάνιο και νευρολογικά επακόλουθα.  Ιατρική 2010 Φεβρουάριος, 97(2): 160—164.
 • Chatzidakis I.D., Thanasas E., Finocaliotis E., Katsafouros K.: Two cases of pulmonary embolism during physical restraints.  Poster Presentation (P0059) at World Congress2009 of the World Federation for Mental Health, September 2-6 2009, Athens, Greece.  Psychiatriki 2009; 20 (Supplement 1), 204.
 • Κατσαφούρος Κ., Χατζιδάκης Ι., Θανασάς Ε., Λαμπάρα Ε., Φινοκαλιώτης Ε.: Φυσικοί περιορισμοί ψυχικά ασθενών.  Τετράδια Ψυχιατρικής 2009; 105: 22-32.
 • Χατζιδάκης Ι., Θανασάς Ε., Φινοκαλιώτης Ε., Κατσαφούρος Κ.: Αντιψυχωσικά και θρομβοεμβολικά επεισόδια.  Προφορική ανακοίνωση (Ο21) στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής στο Γενικό Νοσοκομείο, Κέρκυρα, 30 Απριλίου-2 Μαΐου 2009.
 • Θανασάς Ε., Χατζιδάκης Ι., Φινοκαλιώτης Ε., Κατσαφούρος Κ.: Χοληστερόλη, σεροτονίνη και επιθετικότητα.  Προφορική ανακοίνωση (Ο22) στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής στο Γενικό Νοσοκομείο, Κέρκυρα, 30 Απριλίου-2 Μαΐου 2009.
 • Kostaras P., Chatzidakis I., Tsatsani M., Stathis P., Drakatos K.,  Maltezou M.: Cognitive functions in patients with multiple sclerosis and correlation with number andlocalisation of brain lesions.  Poster presentation (P454) at the 18th meeting of the European Neurological Society, 7-11 June 2008, Nice, France.  Journal of Neurology, 2008 June; 255 (Suppl. 2): 113.
 • Μαρούδα Στ.-Ζ., Χατζιδάκης Ι., Χαμπίπη Α., Φουτσιτζής Δ., Μαλτέζου Μ.: Παρουσίαση περιστατικού νέου ασθενούς με ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο και ομοζυγωτία 4G/4G.  Ανηρτημένη ανακοίνωση (ΑΑ120) στο 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων, 1-4 Μαΐου 2008, Γεωργιούπολη Χανίων.
 • Κωστάρας Π., Χειλάκος Γ., Στάθης Π., Μαρούδα Στ.-Ζ., Χατζιδάκης Ι., Μαλτέζου Μ.: Συγκριτική μελέτη γνωσιακών ελλειμμάτων σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση και σε ασθενείς με νευρολογικά νοσήματα δίχως εγκεφαλικές βλάβες.  Ανηρτημένη ανακοίνωση (ΑΑ101) στο 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων, 1-4 Μαΐου 2008, Γεωργιούπολη Χανίων.
 • Πάνου Χ., Μπριστιάνου Μ., Τσιλιγκρού Β., Παληογιάννη Ε., Λαγού Κ., Χατζιδάκης Ι., Κατωπόδη Ε., Τσαρτσάλης Β., Σοφός Α.-Γ.: Κωλικός του νεφρού και διαφοροδιαγνωστικά προβλήματα.  Ανηρτημένη ανακοίνωση (670) στο 33ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 2-5 Μαΐου 2007, Αθήνα.
 • Μπριστιάνου Μ., Πάνου Χ., Καλοβούλου Λ., Σοφός Α.-Γ., Παπαδόπουλος Σ., Χατζιδάκης Ι., Λαναράς Λ.: Profile ασθενών που προσέρχονται στο ιατρείο παχυσαρκίας.  Εμπειρία από την πρόσφατη λειτουργία ιατρείου παχυσαρκίας σε επαρχιακό νοσοκομείο.  Ανηρτημένη ανακοίνωση (Ρ81) στο 10ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο, 28 Φεβρουαρίου – 4 Μαρτίου 2007, Αθήνα.
 • Μπριστιάνου Μ., Πάνου Χ., Καλοβούλου Λ., Παπαδόπουλος Σ., Χατζιδάκης Ι., Σοφός Α.-Γ., Λαναράς Λ.: Επιπολασμός δυσλιπιδαιμίας και αρτηριακής υπέρτασης σε παχύσαρκους ασθενείς.  Εμπειρία από εξωτερικό ιατρείο επαρχιακού νοσοκομείου.  Ανηρτημένη ανακοίνωση (Ρ821) στο 10ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο, 28 Φεβρουαρίου – 4 Μαρτίου 2007, Αθήνα.
 • Μπριστιάνου Μ., Πάνου Χ., Δημητριάδης Δ., Χατζιδάκης Ι., Καλοβούλου Λ., Παπαδόπουλος Σ., Κατωπόδη Ε., Ζαχάκη Α., Παπακώστα Σ., Σοφός Α.-Γ.: Κατανάλωση αλκοόλ κατοίκων ορεινής περιοχής.  Ανηρτημένη ανακοίνωση (112) στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προληπτικής Ιατρικής, 25-27 Ιανουαρίου 2007, Αθήνα.
 • Μπριστιάνου Μ., Πάνου Χ., Χατζιδάκης Ι., Καλοβούλου Λ., Παπαδόπουλος Στ., Ζαχάκη Α., Παπακώστα Στ., Σοφός Α.-Γ.: Ασθενείς με κοιλιακό άλγος – παθολογική εκτίμηση στο τμήμα επειγόντων περιστατικών.  Αναρτημένη ανακοίνωση (Α186) στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας, 30 Οκτωβρίου – 3 Νοεμβρίου 2006, Αθήνα.
 • Μπριστιάνου Μ., Πάνου Χ., Αβραμίδης Γ., Χατζιδάκης Ι., Παπαδόπουλος Στ., Ζαχάκη Α., Παπακώστα Στ., Σοφός Α.-Γ.: Επιδημιολογική μελέτη θανάτων από κακοήθεις νόσους σε παθολογική κλινική επαρχιακού νοσοκομείου.  Αναρτημένη ανακοίνωση (Α140) στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας, 30 Οκτωβρίου – 3 Νοεμβρίου 2006, Αθήνα.
 • Πάνου Χ., Μπριστιάνου Μ., Καλοβούλου Λ., Αβραμίδης Γ., Λαναράς Λ., Παπαδόπουλος Στ., Ζαχάκη Α., Χατζιδάκης Ι., Σοφός Α.-Γ.: Καπνιστικές συνθήκες κατοίκων ορεινής περιοχής Νομού Ευρυτανίας.  Αναρτημένη ανακοίνωση (Α140) στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας, 30 Οκτωβρίου – 3 Νοεμβρίου 2006, Αθήνα.
 • Πάνου Χ., Μπριστιάνου Μ., Καλοβούλου Λ., Χατζιδάκης Ι., Λέκκας Γ., Αβραμίδης Γ., Σοφός Α.-Γ., Λαναράς Λ.: Μελέτη για την ακράτεια των ούρων σε γυναίκες ορεινής περιοχής.  Αναρτημένη ανακοίνωση (Ρ84) στο 18ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, 27 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2006, Ρόδος.
 • Πάνου Χ., Μπριστιάνου Μ., Σοφός Α.-Γ., Καλοβούλου Λ., Χατζιδάκης Ι., Αβραμίδης Γ., Τσάμπρας Ν., Λαναράς Λ.: Μελέτη ασθενών με αιμοσπερμία.  Αναρτημένη ανακοίνωση (Ρ175) στο 18ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, 27 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2006, Ρόδος.
 • Μπριστιάνου Μ., Πάνου Χ., Χατζιδάκης Ι., Παπαγεωργίου Ε., Καλοβούλου Λ., Κατωπόδη Ε., Αβραμίδης Γ., Σοφός Α.-Γ.: Αίτια προσέλευσης ασθενών (εκτός τραυμάτων) στα επείγοντα ιατρεία νοσοκομείου ορεινής περιοχής.  Αναρτημένη ανακοίνωση (421) στο 32ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 9-13 Μαΐου 2006, Αθήνα.
 • Μπριστιάνου Μ., Πάνου Χ., Αβραμίδης Γ., Καλοβούλου Λ., Κατωπόδη Ε., Χατζιδάκης Ι., Τσάμπρας Ν., Σοφός Α.-Γ.: Μελέτη των λοιμώξεων του ανώτερου ουροποιητικού που νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομείο ορεινής περιοχής.  Αναρτημένη ανακοίνωση (377) στο 32ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 9-13 Μαΐου 2006, Αθήνα.
 • Πέτρου Ι., Χατζιδάκης Ι., Παπαγεωργίου Ε., Σοφούρη Ε., Ρεμούνδος Α., Καρατσίκης Δ.: Περίπτωση ασθενούς με δηλητηρίαση μετά από βρώση μανιταριών.  Ελεύθερη ανακοίνωση στο 14ο Συνέδριο Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας, 31 Μαρτίου – 2 Απριλίου 2006, Κέρκυρα.
 • Πέτρου Ι., Ρεμούνδος Α., Χατζιδάκης Ι., Σοφούρη Ε., Παπαγεωργίου Ε., Καρατσίκης Δ.: Η συμβολή της υπολογιστικής τομογραφίας στην διερεύνηση της πνευμονικής πύκνωσης.  Ελεύθερη ανακοίνωση στο 14ο Συνέδριο Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας, 31 Μαρτίου – 2 Απριλίου 2006, Κέρκυρα.
 • Χατζιδάκης Ι., Σοφούρη Ε., Κατωπόδη Ε., Μπριστιάνου Μ., Παπακωνσταντίνου Α., Ταϊσίρ Μ.: Στατιστική μελέτη ορθοπαιδικών κακώσεων στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου.  Ελεύθερη ανακοίνωση (194) στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προληπτικής Ιατρικής, 26-28 Ιανουαρίου 2006, Αθήνα.
 • Ρεμούνδος Α., Χατζιδάκης Ι., Σοφούρη Ε., Αβραμίδης Γ., Γκαζιάς Α., Πέτρου Ι., Συμεώνογλου Ι., Καρατσίκης Δ.: Πρόληψη και διαχείριση της ΧΑΠ σε ορεινή επαρχία.  Ελεύθερη ανακοίνωση (189) στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προληπτικής Ιατρικής, 26-28 Ιανουαρίου 2006, Αθήνα.
 • Ρεμούνδος Α., Σοφούρη Ε., Χατζιδάκης Ι., Συμεώνογλου Ι., Σοφός Α.-Γ., Πέτρου Ι., Λουρίκας Β., Καρατσίκης Δ.: Η αναγκαιότητα του προσυμπτωματικού πληθυσμιακού ελέγχου για φυματίωση στους οικονομικούς μετανάστες.  Ελεύθερη ανακοίνωση (106) στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προληπτικής Ιατρικής, 26-28 Ιανουαρίου 2006, Αθήνα.
 • Συμεώνογλου Ι., Ρεμούνδος Α., Γκαζιάς Α., Λουρίκας Β., Χατζιδάκης Ι., Σοφός Α.-Γ., Παπανικολάου Ν.: Προληπτική και πρωτοβάθμια οδοντιατρική φροντίδα στο Νοσοκομείο Καρπενησίου.  Ελεύθερη ανακοίνωση (171) στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προληπτικής Ιατρικής, 26-28 Ιανουαρίου 2006, Αθήνα.
Comments