Θέματα Ψυχικής Υγείας

Σε αυτή την ενότητα θα παραθέτουμε αναφορές από την ειδησεογραφία για την Ψυχιατρική και την Ψυχική Υγεία, τις οποίες αφού σταχυολογώ θα παρουσιάζω πρώτα είτε στην ιστοσελίδα μου στο Facebook (http://www.facebook.com/dr.i.chatzidakis/) είτε στα blog μου, τόσο της Αθήνας (http://dr-chatzidakis.blogspot.gr/) όσο και της Λαμίας (http://drchatzidakislamia.blogspot.gr/).